Skład i Regulamin II LKE w Krakowie


Przewodniczący:
Adam Roman

Wiceprzewodnicząca:
Kinga Sałat

Członkowie:

Magdalena Białas
Teresa Błaszkiewicz
Bartosz Bobula
Ryszard Korbut
Aleksandra Nędzi-Marek
Katarzyna Połtowicz
Katarzyna Turzańska-Szacoń
Paweł Wójs
Monika Zamarlik
Dorota A. Zięba-Przybylska

    Pliki do pobrania