Skład i Regulamin II LKE w Krakowie


Przewodnicząca:
Kinga Sałat

Wiceprzewodniczący:
Bartosz Bobula

Członkowie:

Magdalena Białas
Teresa Błaszkiewicz
Ryszard Korbut
Renata Kostogrys
Aleksandra Nędzi-Marek
Katarzyna Połtowicz
Katarzyna Turzańska-Szacoń
Paweł Wójs
Monika Zamarlik
Dorota A. Zięba-Przybylska









    Pliki do pobrania