Zespół badawczy I


Zespół badawczy I  (prof. dr hab. Władysław Lasoń, dr Danuta Jantas, dr Monika Leśkiewicz, dr Magdalena Regulska, Barbara Korzeniak)


Głównym nurtem badawczym Zespołu są wielokierunkowe badania poszukiwania nowych związków o charakterze neuroprotekcyjnym oraz potencjalnych wewnątrzkomórkowych mechanizmów ich  działania.
Zajmujemy się oceną biokompatybilności oraz skuteczności ochronnej nanocząstek polimerowych jako nośników dla wybranych substancji neuroprotekcyjnych (współpraca z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN), badaniami nad potencjałem neuroprotekcyjnym oraz przeciwnowotworowym związków pochodzenia roślinnego (współpraca z Zakładem Fitochemii IF PAN), jak i oceną potencjału neuroprotekcyjnego i neuroregeneracyjnego ligandów metabotropowych receptorów glutaminianergicznych grupy II oraz III (mGluR II/III) w modelach komórkowych oraz znaczeniem roli receptora mGluR8 w komórkach nowotworowych.


Metody badawcze:

  • ludzkie linie komórkowe: neuroblastoma SH-SY5Y, glioblastoma-astrocytoma U87-MG,
  • inne linie komórkowe: rat glioma C6, mysie komórki hipokampalne HT-22,
  • mysie hodowle pierwotne komórek nerwowych oraz glejowych,
  • metody biochemiczne: test redukcji MTT; test WST-1; test uwalniania LDH; oznaczanie aktywności kaspaz; pomiar poziomu ADP/ATP,
  • metody fluorescencyjne: barwienie Hoechst 33342; barwienie jodkiem propidyny; barwienie Calcein AM; barwienie NeuO; metoda TUNEL; badanie potencjału mitochondrialnego (JC-1, TMRE); pomiar poziomu wolnych rodników (DCF oraz CM-DCF); pomiar wewnątrzkomórkowego pH (pHrodoTM),
  • cytometria przepływowa (badanie cyklu komórkowego; badanie markerów apoptotyczno-nekrotycznych; badanie proliferacji komórek),
  • oznaczenia ekspresji genów metodą ilościowego PCR (sondy TaqMan oraz metoda SYBRGreen),
  • oznaczenia ekspresji białek – metoda Western Blot, ELISA, immunofluorescencja,
  • mikroskopia świetlna i fluorescencyjna.