Szkoły Zimowe


Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych egzemplarzy skryptów zawierających wykłady ze Szkół Zimowych (dostępne w Bibliotece)
Wszystkie pozostałe można wypożyczyć lub otrzymać skan po uprzednim zamówieniu.

Nr Redaktor Tytuł Rok wydania
1 Barbara Przewłocka Neuropeptydy 1984
2 Barbara Przewłocka Ból 1985
3 Barbara Przewłocka Depresja i leki przeciwdepresyjne 1986
4 Barbara Przewłocka Fizjologia i farmakologia błony komórkowej 1987
5 Barbara Przewłocka Neuropeptydy II 1988
6 Maria Marchut Serotonina 1989
7 Maria Marchut Psychozy schizofreniczne i leki antypsychotyczne 1990
8 Magłorzata Kossut Mechanizmy uczenia się i pamięci 1991
9 Andrzej Pilc Pobudzające aminokwasy 1992
10 Stanisław Wolfarth Starzenie się ośrodkowego układu nerwowego 1993
11 Anna Skowron-Cendrzak, Marta Kubera Neuroimmunologia 1994
12 Barbara Przewłocka Uzależnienia lekowe 1995
13 Barbara Przewłocka Depresja i leki przeciwdepresyjne - 10 lat później 1996
14 Irena Nalepa, Ryszard Przewłocki Biomedycyna molekularna 1997
15 Barbara Przewłocka, Władysław Lasoń Padaczka - mechanizmy i farmakoterapia 1998
16 Krystyna Ossowska Choroba Parkinsona 1999
17 Andrzej Pilc, Piotr Popik Pobudzające aminokwasy 2000 - aspekty związane z fizjologią oraz patologią i terapią schorzeń neuropsychiatrycznych 2000
18 Marta Dziedzicka-Wasylewska Genetyka molekularna chorób układu nerwowego 2001
19 Barbara Przewłocka Schizofrenia : patogeneza i terapia 2002
20 Maria Śmiałowska Neuroprotekcja 2003
21 Irena Nalepa Szlaki przekazywania sygnałów komórkowych 2004
22 Barbara Przewłocka Uzależnienia lekowe, opiaty i środki psychostymulujące 2005
23 Barbara Przewłocka Proteomika i genomika w biologii i medycynie 2006
24 Barbara Przewłocka Pamięć : od neuronu do kliniki 2007
25 Agnieszka Basta-Kaim, Marta Kubera Neuroimmunologia 2008
26 Joanna Wierońska, Andrzej Pilc Pobudzające aminokwasy III 2009
27 Grzegorz Hess Rytmy w ośrodkowym układzie nerwowym 2010
28 Marta Dziedzicka-Wasylewska Zaawansowane metody badania mózgu 2011
29 Joanna Mika Glej 2012
30 Barbara Przewłocka Ból 2013