Rozprawy habilitacyjne


Rozprawy habilitacyjne dostępne w bibliotece.

Nr Autor Tytuł Rok wydania
24 Jan Rodriguez Parkitna Neuronalne mechanizmy zmian zachowania wywołanych przez substancje uzależniające 2012
23 Joanna Mika Modulacja interakcji neuroimmunologicznych jako nowe eksperymentalne podejście do terapii bólu neuropatycznego 2011
22 Małgorzata Kajta Znaczenie estrogenów w regulacji procesów apoptotycznych zachodzących w komórkach ośrodkowego układu nerwowego 2010
21 Marzena Maćkowiak Neuronalne białko adhezji komórkowej PSA-NCAM jako marker zmian plastycznych dorosłego mózgu wywołanych czynnikami farmakologicznymi 2010
20 Jacek Wójcikowski Interakcje neuroleptyków pochodnych fenotiazyny oraz układu dopaminergicznego mózgu z cytochromem P450 w wątrobie 2010
19 Zofia Rogóż Ocena udziału prostaglandyn i tlenku azotu w adaptacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w normie oraz podczas stresu 2008
18 Anna Gądek-Michalska Ocena udziału prostaglandyn i tlenku azotu w adaptacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w normie oraz podczas stresu 2007
17 Agnieszka Basta-Kaim Określenie mechanizmów działania leków przeciwpsychotycznych na funkcje receptora glukokortykoidów, syntezę kortykoliberyny oraz aktywność proliferacyjną limfocytów w modelach in vitro 2007
16 Elżbieta Lorenc-Koci Nowe spojrzenie na mechanizm działania 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny w chorobie Parkinsona - badania w modelach zwierzęcych 2006
15 Krystyna Gołembiowska Neurochemiczne aspekty neuroprotekcyjnego i przeciwparkinsonowego działania ligandów receptorów adenozynowych 2006
14 Jadwiga Wardas Rola receptorów adenozynowych A2A w działaniu przeciwpsychotycznym i przeciwparkinsonowskim w modelach zwierzęcych 2004
13 Marta Kubera Badanie wpływu leków przeciwdepresyjnych na wybrane parametry odporności typu komórkowego u ludzi i zwierząt doświadczalnych 2004
12 Bogusława Budziszewska Znaczenie receptorów glukokortykosteroidowych (GR) i mineralokortykosteroidowych (MR) w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych i uzależniających 2001
11 Piotr Popik Udział receptorów dla kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA) w procesach związanych z powstawaniem, ekspresją i utrzymywaniem się uzależnień opioidowych 2001
10 Marta Dziedzicka-Wasylewska Wpływ leków przeciwdepresyjnych na ekspresję receptora dopaminowego D2 w mózgu szczura 1998
9 Mariusz Papp Chroniczny łagodny stres jako model depresji u zwierząt i jego zastosowanie w badaniach nad nowymi lekami przeciwdepresyjnymi 1998
8 Krzysztof Wędzony Rola układu dopaminergicznego w ośrodkowych efektach dizocilpiny, niekompetetywnego antagonisty receptorów glutmamatergicznych typu NMDA 1997
7 Krystyna Ossowska Rola prążkowiowych receptorów glutamatergicznych w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona i poneuroleptycznych zaburzeń pozapiramidowych 1997
6 Gabriel Nowak Udział adaptacyjnych zmian kompleksu receptora NMDA w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych 1997
5 Irena Nalepa Wpływ leków psychotropowych na interakcję kinazy C z systemami wtórnych przekaźników w korze mózgowej szczura 1993
4 Maria Śmiałowska Neuropeptyd Y w wybranych strukturach mózgu; jego rozmieszczenie, interakcja z aminami katecholowymi i rola w zachowaniu 1992
3 Władysław Lasoń Analiza znaczenia opioidów w stanach drgawkowych 1992
2 Barbara Przewłocka Neurochemiczne i behawioralne aspekty regulacji aktywności endogennych układów opioidowych w antynocycepcji, stresie i działaniu etanolu 1992
1 Wojciech Danysz Molekularne i behawioralne aspekty modulacji receptorów glutaminergicznych typu NMDA 1991