Wykłady monograficzne


Biblioteka dąży do digitalizacji wszystkich wykładów monograficznych. Wykłady dostępne już w wersji elektronicznej można otrzymać po kontakcie mailowym.

Nr Autor Tytuł Rok wydania
1 Maria Bijak Kanały jonowe receptorów pobudzających aminokwasów 1991
2 Irena Nalepa Modulowanie neurotransmisji przez wtórne przekaźniki 1991
3 Władysława Daniel Metabolizm leków psychotropowych 1991
4 Violetta Klimek Leki przeciwdepresyjne a ośrodkowy układ dopaminowy 1992
5 Maria Śmiałowska Neuropeptyd Y i jego interakcja z aminami katecholowymi 1992
6 Bogusława Budziszewska Regulacja wydzielania ACTH 1992
7 Marta Kubera Wpływ układu cholinergicznego na funkcjonowanie układu immunologicznego 1992
8 Maria Bubak-Satora Wpływ litu na układ immunologiczny 1992
9 Barbara Przewłocka Funkcjonalne aspekty zmian ekspresji genów opioidowych 1992
10 Władysław Lasoń Neuropeptydy jako modulatory stanów drgawkowych 1992
11 Piotr Popik Pamięć społeczna w Laboratorium Psychofarmakologicznym 1993
12 Anna Czyrak Glukokortykosterydy a ośrodkowy układ nerwowy 1993
13 Mariusz Papp Udział receptorów noradrenergicznych i serotonergicznych w mechaniźmie działania leków przeciwdepresyjnych 1993
14 Grażyna Skuza Receptory sigma w ośrodkowym układzie nerwowym i ich znaczenie farmakologiczne 1993
15 Krzysztof Wędzony Dopaminergiczne podłoże sensytyzacji wywoływanej wielokrotnymi podaniami amfetaminy 1993
16 Krystyna Gołembiowska Oznaczanie aminokwasów w próbkach biologicznych 1993
17 Marta Dziedzicka-Wasylewska Rola cAMP w przekazywaniu sygnału w komórce nerwowej 1993
18 Krystyna Ossowska Udział pobudzających aminokwasów w eksperymentalnych modelach choroby Parkinsona 1993
19 Zbigniew Górka Znaczenie chronobiologii dla badań nad lekami przeciwdepresyjnymi i depresją 1993
20 Gabriel Nowak Zmiany adaptacyjne kompleksu receptora NMDA w mechaniźmie leków przeciwdepresyjnych 1994
21 Jadwiga Wardas Znaczenie ekspresji proktoonkogenu c-fos w badaniach różnych układów neuroprzekaźnikowych prążkowia 1994
22 Jerzy Michaluk Udział napięciowo-zależnych kanałów wapniowych typu L w mechaniźmie działania morfiny 1994
23 Maria Bijak Modulacja funkcji neuronów korowych przez noradrenalinę 1994
24 Bogusława Budziszewska Rola i regulacja mózgowych receptorów kortykosterydowych 1994
25 Leokadia Baran Tlenek azotu a ośrodkowy układ nerwowy 1994
26 Marta Dziedzicka-Wasylewska Wpływ litu na molekularne mechanizmy regulacji komórkowej 1995
27 Marta Kubera Proces pozytywnej i negatywnej selekcji tymocytów w grasicy 1995
28 Gabriel Turowski TFX (THYMUS FACTOR X) jako kompleks ubikwityn 1995
29 Anna Gądek-Michalska Znaczenie wazopresyny w regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza 1995
30 Gabriel Turowski TFX (THYMUS FACTOR X) jako kompleks ubikwityn 1995
31 Krzysztof Wędzony Rola mezokortykalnego układu dopaminergicznego w patofizjologii schizofrenii 1995
32 Piotr Popik Hamowanie uzależnień przez antagonistów receptora NMDA: Historia odkrycia i mechanizm działania ibogainy 1996
33 Marek Sanak Badanie molekularnego podłoża schorzeń na przykładzie astmy oskrzelowej 1996
34 Grażyna Skuza Ligandy sigma jako leki przeciwpsychotyczne 1996
35 Jadwiga Wardas Rola adenozyny w jądrach podstawy i jej interakcje z układem dopaminowym 1996
36 Maria Bijak RolaHamowanie GABAergiczne w zakręcie zębatym hipokampa i jego modulacja przez monoaminy 1997
37 Gabriel Nowak Współczesne poglądy na mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych 1997
38 Jadwiga Wardas Rola adenozyny w jądrach podstawy i jej interakcje z układem dopaminowym 1997
39 Krystyna Ossowska Rola procesów starzenia w postawaniu choroby Parkinsona 1997
40 Jerzy Michaluk Charakterystyka centralnego kanału wapniowego typu L - jego rola w mechanizmie działania leków psychotropowych 1998
41 Maria Mokrosz Teorie oddziaływań ligand-receptor 1998
42 Ewa Tatarczyńska Lęk i działanie przeciwlękowe antagonistów kompleksu receptora NMDA u zwierząt 1998
43 Lucylla Jaworska-Feil TRH - niektóre aspekty działania w fizjologii i patologii 1999
44 Andrzej Bojarski Modelowanie oddziaływań ligand-receptor 5-HT1A 1999
45 Marek Sanak Farmakogenetyczne aspekty zróżnicowania genetycznego populacji człowieka 1999
46 Krystyna Gołembiowska Kwas glutaminowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Transport i regulacja uwalniania w warunkach fizjologicznych i w patologii 1999
47 Bogusława Budziszewska Interakcja leków przeciwdepresyjnych z receptorami kortykosterydowymi 1999
48 Marta Dziedzicka-Wasylewska, Jadwiga Wardas Zastosowanie metod genetyki molekularnej w badaniach chorób układu nerwowego 2000
49 Małgorzata Filip Wpływ ligandów receptorów serotoninowych na elektrofizjologiczne, biochemiczne i behawioralne efekty kokainy 2000
50 Maria J. Mokrosz Ligandy receptorów 5-HT1A - obecne kierunki i stan badań 2000
51 Anna Czyrak Zmiany w transmisji dopaminergicznej pod wpływem wielokrotnych podań kortykosteronu 2000
52 Elżbieta Lorenc-Koci Glutation w ośrodkowym układzie nerwowym. Znaczenie deficytu glutationu w etiologii i patogenezie choroby Parkinsona 2000
53 Zofia Rogóż Receptory dopaminowe D3 i ich rola w ośrodkowym układzie nerwowym 2000
54 Beata Karolewicz Potencjalne przeciwdepresyjne właściwości inhibitorów syntazy tlenku azotu 2001
55 Andrzej Bojarski Struktura molekularna i jej biologiczny kontekst 2001
56 Jadwiga Wardas Neuroprotekcyjne działanie adenozyny i związków oddziaływujących na receptory adenozynowe 2001
57 Marta Kubera Interakcje układu serotoninergicznego i odpornościowego 2001
58 Barbara Ziółkowska Pomiary ekspresji indukowalnych czynników transkrypcyjnych w badaniach układu nerwowego 2001
59 Anna Wesołowska Poszukiwania selektywnych ligandów receptorów serotoninowych typu 5-HT5, 5-HT6 i 5-HT7 2001
60 Jerzy Michaluk Uzależnienie i tolerancja morfinowa: rola tetrahydroizochinoliny w mechanizmie działania morfiny 2002
61 Adam Roman Rola tlenku azotu w układzie odpornościowym 2002
62 Aleksandra Kłodzińska Potencjalne przeciwdepresyjne i przeciwlękowe efekty ligandów glutamatergicznych receptorów metabotropowych 2002
63 Grażyna Skuza Potencjalne działanie przeciwdepresyjne ligandów sigma. Rola układu NMDA 2002
64 Anna Gądek-Michalska Adaptacja czynności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza podczas stresu i pobudzenia przez niektóre neuroprzekaźniki 2003
65 Marta Kubera Cytokinowa teoria depresji - potencjalna rola cytokin w wywoływaniu objawów depresji 2003
66 Elżbieta Lorenc-Koci Czy stres oksydacyjny i deplecja glutationu mogą stanowić wspólne podłoże schorzeń neurologicznych? 2003
67 Beata Legutko Troficzne i przekaźnikowe funkcje BDNF w ośrodkowym układzie nerwowym. Perspektywy zastosowań klinicznych 2004
68 Małgorzata Filip Uzależniony od kokainy ludzki mózg - osiągnięcia funkcjonalnej diagnostyki obrazowej 2004
69 Marzena Maćkowiak Neurogeneza w dorosłym mózgu = Review: Neurogenesis in the adult brain 2004
70 Małgorzata Kajta Apoptoza w układzie nerwowym - mechanizmy i strategie terapeutyczne = Review: Apoptosis in the central nervous system: mechanisms and protective strategies 2004
71 Jacek Wójcikowski Wpływ układu dopaminergicznego mózgu na regulację cytochromu P-450 w wątrobie = Review: Potential role of the brain dopaminergic system in the regulation of cytochrome P-450 expression) 2004
72 Krystyna Gołembiowska Neurotransmisja i neuromodulacja purynergiczna 2005
73 Anna Stojakowska Hodowle transformowanych korzeni - żródło biologicznie aktywnych związków niskocząsteczkowych 2005
74 Marta Dziedzicka-Wasylewska Zagadkowość choroby Huntingtona 2005
75 Agnieszka Basta-Kaim Udział układu odpornościowego i endokrynnego w etiopatogenezie schizofrenii 2005
76 Zofia Rogóż Rola czynnika troficznego pochodzenia mózgowego w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych 2005
77 Jolanta Konieczny Kontrowersje wokół toksyczności lewodopy i neuroprotekcyjnego działania agonistów dopaminowych w chorobie Parkinsona - badania podstawowe i kliniczne

2005


Pliki do pobrania