Bibliografia pracowników


Centrum Informacji Naukowej gromadzi wszystkie publikacje pracowników Instytutu Farmakologii PAN. Istnieje możliwość otrzymania kserokopii lub skanu wybranej publikacji. Pełna bibliografia prac naukowych za dany rok dostępna jest w wydawanym co roku Raporcie Instytutu Farmakologii PAN.