Artykuły popularnonaukowe 2019/2020


    Według WHO, udar mózgu jest drugą pod względem liczebności przyczyną     zgonów na świecie, z czego udar niedokrwienny stanowi  80-90%, natomiast     udar krwotoczny 10-20%    przypadków. >>
    ZNANE ZWIĄZKI - NOWE LEKI. KILKA SŁÓW O MEDYCZNYM     ZASTOSOWANIU KANABINOIDÓW - M. Bryk

    Stosowane od tysięcy lat, choć dokładniej poznane stosunkowo niedawno. Na     przemian wychwalane pod niebiosa i krytykowane. Kontrowersyjne. Jedne z     niewielu substancji       zakazanych, o dostęp do których walczą miliony ludzi.     Kanabinoidy. Jak działają i czy rzeczywiście powinniśmy bać się czegoś, co     starożytni z powodzeniem stosowali jako    środek przeciwbólowy? >>"WYTNIJ I WKLEJ" - CZYLI JAK "BIAŁKOWE NOŻYCZKI" POMAGAJĄ NAUKOWCOM MODELOWAĆ CHOROBY NEURODEGENERACYJNE - J. BARUT

Wobec prognoz zwiększającej się w naszym społeczeństwie populacji osób starszych, szczególne zainteresowanie poświęca się chorobom neurodegeneracyjnym. Poszukiwanie markerów wczesnej fazy tych chorób, jak i efektywnych terapii spowalniających rozwój degeneracji jest celem wielu naukowców.  >>