Artykuły popularnonaukowe 2017/2018W POSZUKIWANIU NOWYCH LEKÓW - A. Nikiforuk

Oprócz objawów wytwórczych i negatywnych, zaburzenia funkcji poznawczych stanowią osiowy objaw schizofrenii. Mogą one pojawiać się już przed pierwszym epizodem choroby, obserwowane są przez cały okres jej trwania i utrzymują się nawet w okresie remisji. Od stanu funkcji poznawczych zależy w dużym stopniu funkcjonowanie psychospołeczne chorego. >>

KETAMINA I DEPRESJA - M. Korostyński

W próbach klinicznych zaobserwowano szybkie przeciwdepresyjne efekty podania pacjentom ketaminy. Przeciwdepresyjne działanie niespecyficznego antagonisty receptora NMDA utrzymywało się długotrwale nawet w przypadku pacjentów opornych na inne formy leczenia farmakologicznego. Rozpoznanie molekularnych mechanizmów działania ketaminy może przyczynić się do stworzenia nowych leków o właściwościach poprawiających nastrój >>
NOWE SPOSOBY LECZENIA BÓLU-MODULACJA AKTYWNOŚCI KOMÓREK GLEJOWYCH - J. Mika

Badania przeprowadzone przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu wykazały, że co piąty Europejczyk cierpi z powodu bólu przewlekłego. Jego konsekwencją jest znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, jak i materialnej, gdyż osoba chora często boryka się z objawami, które uniemożliwiają jej wykonywanie podstawowych czynności i utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.  >>


LECZENIE BÓLU NEUROPATYCZNEGO TOWARZYSZĄCEGO CUKRZYCY - J. Mika

Cukrzyca należy do chorób cywilizacyjnych a częstotliwość występowanie tej choroby na świecie gwałtownie wzrasta, szczególnie w społeczeństwach krajów wysokorozwiniętych. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych ok. 2.5 mln chorych na cukrzycę. Jednym z późnych powikłań cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa >>CZY LEK PRZECIWWIRUSOWY MOŻE POMÓC W LECZENIU BÓLU NEUROPATYCZNEGO? - J. Mika

Ból neuropatyczny spowodowany uszkodzeniem układu nerwowego dotyka coraz większą liczbę osób, znacząco obniżając jakość ich życia. Tradycyjnie stosowane leki przeciwbólowe, w szczególności opioidy, nie są wystarczająco skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego, a do tego wykazują wiele efektów niepożądanych. Dlatego też niezwykle ważne jest poszukiwanie nowej efektywnej i długotrwałej terapii odpowiedniej dla pacjentów >> JAK CHRONICZNY BÓL ZMIENIA EKSPRESJĘ GENÓW - J. Mika

Badania z wykorzystaniem profilowania ekspresji genów, jak i analizy metodą spektrometrii masowej wskazują, że w bólu neuropatycznym dochodzi do silnej aktywacji niektórych genów neuronalnych, jak również genów związanych z odpowiedzią komórek immunologicznych, w tym z aktywacją mikrogleju. >>
SONDY MOLEKULARNE - NARZĘDZIA CHEMIKÓW - A. Hogendorf

Każda komórka naszego ciała posiada swego rodzaju zmysły, którymi odbiera sygnały z otoczenia, wzmacnia je i w konsekwencji podejmuje decyzje dotyczące swojego funkcjonowania. Oczami i uszami komórek są wyspecjalizowane białka zanurzone w błonie komórkowej zwane receptorami. Komórki posiadają bardzo wiele typów receptorów reagujących tylko na ściśle określone bodźce np. substancje chemiczne (ligandy), wzrost lub spadek temperatury lub natężenie światła. >>


KREM Z FILTREM PRZECIWSŁONECZNYM - PRZYJACIEL CZY WRÓG? - A. Wnuk

Zapewne wielu z nas stosuje je regularnie - kremy z filtrem UV. Zewsząd słyszymy, że jeśli nie posmarujemy nimi ciała, narażamy się na raka skóry. Czy jednak substancje będące blokerami promieni UV są dla naszego zdrowia zawsze korzystne? To pytanie stało się podstawą moich badań, które realizuję w Instytucie Farmakologii >> 

WSZYSTKO TO, CZEGO CHCIELIBYŚMY SIĘ DOWIEDZIEĆ O NEURONACH, ALE NIE WIEMY JAK ZAPYTAĆ - J.E. Sowa

Mózg jest jednym z najbardziej skomplikowanych narządów wykształconych na drodze wielu milionów lat ewolucji. W jego skład wchodzi około 100 miliardów silnie połączonych ze sobą komórek nerwowych. Każdy neuron posiada setki różnych białek (np. kanałów jonowych, receptorów), niezbędnych do otrzymywania i przetwarzania impulsów nerwowych. Obliczono, że w każdej sekundzie życia dociera do nas około 100 megabajtów informacji. >>

SZCZURYPOMAGAJĄ WYJAŚNIĆ ZWIĄZKI MIĘDZY CHOROBĄ PARKINSONA A DEPRESJĄ - red. L. Tomala, na podstawie wywiadu z prof. K. Ossowską

Jednym z wczesnych objawów choroby Parkinsona może być depresja. Badacze z Krakowa odtworzyli na szczurach mechanizmy związane z tym aspektem choroby. Dzięki temu mogą badać markery choroby Parkinsona i testują, jak ją leczyć. >>