Artykuły popularnonaukowe 2021/2022


Od narodzin do starości – amorfrutyna B w neuroprotekcji

 Według Światowej Organizacji Zdrowia, co roku 15 milionów osób cierpi z powodu udaru mózgu, z których 5 milionów umiera, a kolejne 5 milionów jest trwale niepełnosprawnych. Około 85% wszystkich udarów stanowi   udar niedokrwienny, który powstaje w wyniku zamknięcia tętnicy doprowadzającej tlen i substancje odżywcze do mózgu.>>


Kanabinoidy już w starożytności były znane ze swojego uspokajającego,
przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania, jednak w ostatnich latach przeżywają
istny renesans.>>