Najnowsze publikacje

Establishment of a social conditioned place preference paradigm for the study of social reward in female mice. Zofia Harda, Magdalena Chrószcz, Klaudia Misiołek, Marta Klimczak, Łukasz Szumiec, Maria Kaczmarczyk-Jarosz, Jan Rodriguez Parkitna
Scientific reports, 10.1038/s41598-022-15427-9
PMID:35789188
Effect of Psilocybin and Ketamine on Brain Neurotransmitters, Glutamate Receptors, DNA and Rat Behavior. Adam Wojtas, Agnieszka Bysiek, Agnieszka Wawrzczak-Bargiela, Zuzanna Szych, Iwona Majcher-Maślanka, Monika Herian, Marzena Maćkowiak, Krystyna Gołembiowska
International journal of molecular sciences, 6713 10.3390/ijms23126713
PMID:35743159
Pro-cognitive effect of acute imipramine administration correlates with direct interaction of BDNF with its receptor, Trkβ. Agata Faron-Górecka, Maciej Kuśmider, Piotr Gruca, Paulina Pabian, Agata Korlatowicz, Joanna Solich, Magdalena Kolasa, Marta Dziedzicka-Wasylewska
Brain research, S0006-8993(22)00172-X 10.1016/j.brainres.2022.147948
PMID:35597327
Wszystkie publikacje

Czasopismo


Wydarzenia i aktualności


dr Karolina Noworyta i dr Przemysław Danek laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki dr Karolina Noworyta i dr Przemysław Danek laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki
Z przyjemnością informujemy, że dr Karolina Noworyta z Zakładu Farmakologii, Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych oraz dr Przemysław Danek z Zakładu Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców! 
Nowy Impact Factor „Pharmacological Reports” = 3,919 (JCR 2021) Nowy Impact Factor „Pharmacological Reports” = 3,919 (JCR 2021)
W najnowszym wykazie Journal Citation Reports, opublikowanym 28. czerwca 2022, czasopismo "Pharmacological Reports" po raz kolejny osiągnęło znaczny wzrost wskaźnika Impact Factor, który aktualnie wynosi 3,919 (pięcioletni Impact Factor = 3,389). Czasopismo znalazło się także w drugim kwartylu (Q2) oceny JCR. Bardzo serdecznie dziękujemy całemu Zespołowi Redakcyjnemu, współpracującym z nami Redaktorom Tematycznym, Recenzentom, Autorom za doskonałą współpracę i zaangażowanie, dzięki którym systematycznie wzrasta poziom naukowy i międzynarodowe znaczenie czasopisma. Mamy również nadzieję, że w kolejnych latach wartość naukowa artykułów oraz rozpoznawalność czasopisma w środowisku naukowym będą systematycznie wzrastać.
Seminarium śródokresowe – Dr Jon Roozenbeek: “How to counter misinformation using psychology” Seminarium śródokresowe – Dr Jon Roozenbeek: “How to counter misinformation using psychology”
Projekt badawczy #Cyber_odporność (Webimmunization), w którym jednym z partnerów jest Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, osiągnął niedawno swój półmetek. W związku z tym, w pierwszym tygodniu lipca partnerzy konsorcjum spotkają się w Oslo (Norwegia), aby omówić osiągnięcia projektu, ustalić program badań na kolejne miesiące, zaplanować działania publikacyjne i popularyzatorskie, a także omówić wyniki eksperymentów i badań prowadzonych przez poszczególne grupy badawcze. W ramach tego spotkania, 6 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 (czasu norweskiego) zespół projektu organizuje otwarte seminarium śródokresowe. Z przyjemnością informujemy, że gościnnym prelegentem będzie Dr Jon Roozenbeek. Rejestracja jest już otwarta! Serdecznie zapraszamy!
Nadanie stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Nadanie stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
Mamy przyjemność poinformować, że Rada Naukowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w dniu 21 czerwca 2022 r. nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Joannie Ewie Sowie, mgr Natalii Bryniarskiej-Kubiak, mgr. Przemysławowi Dankowi, mgr Łucji Szumiec i mgr inż. Monice Herian. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
dr Katarzyna Głombik otrzymała nagrodę im. Tadeusza Browicza dr Katarzyna Głombik otrzymała nagrodę im. Tadeusza Browicza
Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Głombik, adiunkt w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej IF PAN, otrzymała nagrodę im. Tadeusza Browicza za rok 2022 dla młodego pracownika naukowego za czynnościowe badania zaburzeń synaptycznych, metabolicznych i hormonalnych mózgu w modelu depresji. Nagroda została przyznana przez Polską Akademię Umiejętności i wręczona w dniu 11 czerwca 2022 podczas Uroczystego Posiedzenia PAU. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych inspiracji do pracy naukowej!
Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii
Z radością informujemy, że zgodnie z oficjalnymi wynikami ostatnich konkursów NCN składanych w terminie do 15 grudnia 2021 r. pracownicy IF PAN uzyskali finansowanie 7 projektów OPUS oraz 3 projektów SONATA. Ogromne wrażenie robi nie tylko liczba wysoko ocenionych i zakwalifikowanych do finansowania wniosków, ale też różnorodność tematyki zaplanowanych badań oraz liczba osób, które otrzymują grant po raz pierwszy. Dyrekcja gratuluje koleżankom i kolegom z Instytutu, których projekty badawcze znalazły uznanie w opiniach panelu ekspertów i recenzentów.
Więcej wydarzeń i aktualności