Twinning TrePsy - nowy projekt współpracy badawczej


Twinning TrePsy - nowy projekt współpracy badawczej

Od 1 listopada w IF PAN startuje projekt pod nazwą Twinning TrePsy!

TrePsy jest wspólna inicjatywą:

·       Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie (https://www.facebook.com/ifarmpan),  

·       NeuroCentre Magendie z Bordeaux (https://www.facebook.com/neurocentremagendie)    

·       Instituto de Neurociencias UMH-CSIC (https://www.facebook.com/InstitutodeNeurocienciasCsicUMH)

·       Zentralinstitut für Seelische Gesundheit z Mannheim (https://www.facebook.com/zi.mannheim.j5)

Celem projektu jest budowa nowych współprac naukowych, wzmocnienie zaplecza badań  oraz transfer najnowszych metodyk badawczych. W ramach TrePsy chcemy zorganizować staże badawcze dla studentów i młodych pracowników naukowych, zapraszać gości na krótkie pobyty badawcze oraz finansować wspólnie prowadzone badania. Projekt ma również wspierać badania naukowe poprzez nowoczesne szkolenia i usługi informatyczne.
IF PAN jest koordynatorem programu Twinning TrePsy realizowanego z Programu Horyzont Europa - największego programu Komisji Europejskiej finansującego badania naukowe. Jego wartość wynosi 1,34 mln EUR.

W projekcie może wziąć udział cała społeczność naszego Instytutu! Będziemy na bieżąco informować o organizowanych szkołach, spotkaniach i możliwościach włączenia się do badań.