Najnowsze publikacje

undefined Kinga Gawlińska, Joanna Jastrzębska, Sara Gamberini, Dawid Gawliński, Renata Pieniążek, Agata Suder, Karolina Wydra, Małgorzata Frankowska
European journal of pharmacology, S0014-2999(20)30416-7 10.1016/j.ejphar.2020.173324
PMID:32621910
Blockade of CCR4 Diminishes Hypersensitivity and Enhances Opioid Analgesia - Evidence from a Mouse Model of Diabetic Neuropathy. Joanna Bogacka, Katarzyna Ciapała, Katarzyna Pawlik, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa-Muszynska, Joanna Mika
Neuroscience, S0306-4522(20)30399-7 10.1016/j.neuroscience.2020.06.025
PMID:32592824
Alterations in the Antioxidant Enzyme Activities in the Neurodevelopmental Rat Model of Schizophrenia Induced by Glutathione Deficiency during Early Postnatal Life. Magdalena Górny, Anna Bilska-Wilkosz, Małgorzata Iciek, Marta Hereta, Kinga Kamińska, Adrianna Kamińska, Grażyna Chwatko, Zofia Rogóż, Elżbieta Lorenc-Koci
Antioxidants (Basel, Switzerland), E538 10.3390/antiox9060538
PMID:32575563
Wszystkie publikacje

Czasopismo


Wydarzenia i aktualności


Prof. dr hab. Irena Nalepa zastępcą przewodniczącej Komitetu Neurobiologii PAN Prof. dr hab. Irena Nalepa zastępcą przewodniczącej Komitetu Neurobiologii PAN
Z dumą informujemy że prof. dr hab. Irena Nalepa została wybrana zastępcą przewodniczącej Komitetu Neurobiologii PAN (kadencja 2020-2024). Komitet Neurobiologii działa przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN. Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi neurobiologii oraz wykorzystaniu jej osiągnięć dla dobra kraju.
Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mgr inż. Kinga Gawlińska z Zakładu Farmakologii Uzależnień IF PAN została laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020 r. dr Irena Smaga-Maślanka, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uzależnień, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. O stypendium mogły ubiegać się osoby wykazujące się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz posiadające status młodego naukowca.
Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2020 r. odeszła od nas ś. p. mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.
Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców
Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Głombik oraz dr Agnieszka Potasiewicz z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców. Nagrodzone to wybitne, młode badaczki prowadzące innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mogące się pochwalić imponującym dorobkiem naukowym.
Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0 Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0
Pomoc polskim naukowcom w badaniach, a następnie w ich komercjalizacji i promocji – to cel nowego programu Inkubator Innowacyjności 4.0, który ustanowiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności, czyli uczelni i ich spółek celowych lub konsorcjów utworzonych przez uczelnie, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych.
Więcej wydarzeń i aktualności