Aktualności


Informujemy, że najbliższe zebranie Komisji Rekrutacyjnej ds PROM odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godz. 11.00.