AktualnościInformujemy że powołana została Komisja Rekrutacyjna ds. osób przyjeżdżających na wydarzenie The European Pain Federation Kraków Pain School, Translational Pain Research: From Lab to Clinic (http://krakoweficschool.pl/). Komisja spośród nadesłanych aplikacji wybierze doktorantów z zagranicy, których przyjazd na wydarzenie zostanie sfinansowany ze środków projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.Uprzejmie informujemy, że 26 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. osób przyjeżdżających na wydarzenie The European Pain Federation Kraków Pain School, Translational Pain Research: From Lab to Clinic (http://krakoweficschool.pl/). Komisja zakwalifikowała do przyznania finansowania 9 doktorantów odbywających kształcenie w zagranicznych jednostkach naukowych. Szczegółowe informacje zawarte są w Protokole zamieszczonym poniżej.NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYJAZDY DOKTORANTÓW DO IF PAN

Uprzejmie informujemy, że ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków w obecnie realizowanym przez Instytut projekcie PROM.

Istnieje możliwość złożenie wniosku o uzyskanie finansowania na przyjazdy do Instytutu doktorantów z zagranicznych jednostek naukowych. Możliwe jest sfinansowanie przyjazdu maksymalnie 9 doktorantów. Długość pobytu 5-7 dni.

Wnioski należy składać do dnia 5 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres mailowy: kukielka@if-pan.krakow.pl

Planowane posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 6 maja 2019 r.

Szczegóły oraz wymagane dokumenty: http://if-pan.krakow.pl/pl/studia-doktoranckie/prom/
Pliki do pobrania