PROM


Instytut Farmakologii PAN otrzymał finansowanie w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w wysokości 719 976 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków doktorantów i pracowników naukowych IF PAN. Wnioski należy przesyłać drogą mailową na adres: kukielka@if-pan.krakow.pl.

Wnioski powinny być złożone najpóźniej 3 dni przed każdym planowanym posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej. Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą podawana na stronie IF PAN.

Informujemy, że w Plikach do pobrania znajduje się Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. PROM z dnia 14.03.2019 r.

Poniżej w Plikach do pobrania znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Regulamin programu PROM – przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 2. Regulamin programu PROM w języku angielskim - przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Regulations of the PROM Programme International Scholarship Exchange of PHD Candidates and Adademic Staff)
 3. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM
 4. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM w języku angielskim (Internal regulations of the PROM project)
 5. Formularze wniosków dla doktorantów: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
 6. Formularze wniosków dla pracowników: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
 7. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN
 8. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN - w języku angielskim (Application form for foreign doctoral students)
 9. Formularz wniosku dla doktorantów przyjeżdżających na wydarzenia organizowane przez IF PAN - w języku angielskim (Application form - Conference attendance)
 10. Zarządzenie Dyrektora w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji pracowników i doktorantów IF PAN
 11. Uaktualniony wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem projektuProgram jest realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania