PROM


Instytut Farmakologii PAN otrzymał finansowanie w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w wysokości 719 976 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków doktorantów i pracowników naukowych IF PAN. Wnioski należy przesyłać drogą mailową na adres: golba@if-pan.krakow.pl.

Wnioski powinny być złożone najpóźniej 3 dni przed każdym planowanym posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej. Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą podawana na stronie IF PAN.

Uprzejmie informujemy że Komisja Rekrutacyjna przyznała finansowanie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia Komisji, który umieszczono poniżej w plikach do pobrania.


Poniżej w Plikach do pobrania znajdą Państwo następujące informacje:

  1. Regulamin programu PROM – przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  2. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM
  3. Formularze wniosków dla doktorantów: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
  4. Formularze wniosków dla pracowników: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
  5. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN
  6. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN - w języku angielskim (Application form for foreign doctoral students)
  7. Zarządzenie Dyrektora w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji pracowników i doktorantów IF PAN
  8. Regulamin programu PROM w języku angielskim - przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Regulations of the PROM Programme International Scholarship Exchange of PHD Candidates and Adademic Staff)Program jest realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania