PROM


Instytut Farmakologii PAN otrzymał finansowanie w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w wysokości 719 976 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.


DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYJAZDY DOKTORANTÓW

Istnieje możliwość złożenie wniosku o uzyskanie finansowania na przyjazdy do Instytutu doktorantów z zagranicznych jednostek naukowych. Możliwe jest sfinansowanie przyjazdu maksymalnie 5 doktorantów. Długość pobytu 5-7 dni.

Wnioski należy składać do dnia 24 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres mailowy: kukielka@if-pan.krakow.pl

Planowane posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 29 maja 2019 r.

W Plikach do pobrania znajdą Państwo wniosek dotyczący przyjazdu doktoranta oraz regulaminy (również w angielskiej wersji językowej).


PROM - CALL FOR APPLICATIONS

It is possible to obtain funding for intership for PhD students from foreign research institutions. We are able to cover expenses for up to 5 incoming PhD students. The duration of stay: 5-7 days.

Evaluation by recruitment committee will be held on 29th of May 2019.

Applications must be submitted to kukielka@if-pan.krakow.pl due to 24th of May 2019.

For application form and regulations, please check below.


Informujemy, że w Plikach do pobrania znajdują się Protokoły z dotychczasowych posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej ds. PROM. Informację o osobach z zagranicy zakwalifikowanych do finansowania przyjazdu na jedno ze współorganizowanych przez IF PAN wydarzeń publikowane są na bieżąco w części PROM - Aktualności.


Poniżej w Plikach do pobrania znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Regulamin programu PROM – przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 2. Regulamin programu PROM w języku angielskim - przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Regulations of the PROM Programme International Scholarship Exchange of PHD Candidates and Adademic Staff)
 3. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM
 4. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM w języku angielskim (Internal regulations of the PROM project)
 5. Formularze wniosków dla doktorantów: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
 6. Formularze wniosków dla pracowników: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
 7. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN
 8. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN - w języku angielskim (Application form for foreign doctoral students)
 9. Formularz wniosku dla doktorantów przyjeżdżających na wydarzenia organizowane przez IF PAN - w języku angielskim (Application form - Conference attendance)
 10. Zarządzenie Dyrektora w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji pracowników i doktorantów IF PAN
 11. Uaktualniony wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem projektuProgram jest realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania