Najnowsze publikacje

Behavioral consequences of co-administration of MTEP and the COX-2 inhibitor NS398 in mice. Part 1. Katarzyna Stachowicz
Behavioural brain research, S0166-4328(18)31729-7 10.1016/j.bbr.2019.111961
PMID:31121219
Systemic response to rupture of intracranial aneurysms involves expression of specific gene isoforms. Michal Korostynski, Marcin Piechota, Rafal Morga, Dzesika Hoinkis, Slawomir Golda, Magdalena Zygmunt, Tomasz Dziedzic, Marek Moskala, Agnieszka Slowik, Joanna Pera
Journal of translational medicine, 10.1186/s12967-019-1891-6
PMID:31046777
undefined Natalia Kłeczek, Barbara Michalak, Janusz Malarz, Anna Karolina Kiss, Anna Stojakowska
Molecules (Basel, Switzerland), E1614 10.3390/molecules24081614
PMID:31022860
Wszystkie publikacje

Czasopismo


Wydarzenia i aktualności


Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu Farmakologii Nominacje profesorskie dla pracowników Instytutu Farmakologii
Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent RP nadał tytuł profesora kolejnym pracownikom naukowym Instytutu Farmakologii. Nominację profesorską w dniu 27 maja 2019 r. otrzymały dr hab. Jadwiga Wardas oraz dr hab. Małgorzata Kajta.
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
6 maja 2019 r. powstała Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska współtworzona przez 5 instytutów naukowych. Szkoła będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: fizyka, chemia, nauki medyczne, inżynieria materiałowa.
Uroczystość wręczenia dyplomu doktorskiego Uroczystość wręczenia dyplomu doktorskiego
Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w dniu 28 maja 2019 r. miało miejsce nadanie stopnia naukowego doktora oraz wręczenie dyplomu dr Joannie Grażynie Sowie.
Zaproszenie na spotkanie z cyklu Rozmowy o Człowieku Zaproszenie na spotkanie z cyklu Rozmowy o Człowieku
W środę, 5 czerwca br. o godz. 18:00 w Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 odbędzie się ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu Rozmowy o Człowieku. Gościem prof. Dominiki Dudek będzie Adam Zagajewski.
Dofinansowanie wydawania czasopisma „PHARMACOLOGICAL REPORTS” Dofinansowanie wydawania czasopisma „PHARMACOLOGICAL REPORTS”
Zgłoszony przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN projekt pt. „Podniesienie rangi i rozpoznawalności czasopisma Pharmacological Reports wśród międzynarodowej społeczności naukowej i sektora B+R” został zakwalifikowany do finansowania w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 
Odszedł Profesor Włodzimierz Ptak
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. n. med. Włodzimierza Ptaka, członka Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Więcej wydarzeń i aktualności