mgr Przemysław Eligiusz Cieślak - 2018 r.


Obrona doktorska na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich - 22 czerwca 2018 r.

Nadanie stopnia na posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN - 26 czerwca 2018 r. (uchwała Rady Naukowej nr 2/XIV/18)


Pliki do pobrania