Nadawanie stopni naukowych


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna
  • doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna