Nadawanie stopni naukowych


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Maja posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
•    doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne
•    doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne
•    doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne