Nadawanie stopni naukowych


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Maja posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne
  • doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne