Skład Rady Naukowej


Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz - IMDiK PAN (Warszawa)

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Irena Nalepa

prof. dr hab. Barbara Przewłocka

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Danuta Jantas


Członkowie Rady – pracownicy IF PAN

prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk

prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

prof. dr hab. Andrzej Bojarski

prof. dr hab. Władysława Daniel

prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

prof. dr hab. Małgorzata Filip

prof. dr hab. Grzegorz Hess

prof. dr hab. Władysław Lasoń

dr hab. Marzena Maćkowiak, prof. IF PAN

prof. dr hab. Joanna Mika

prof. dr hab. Irena Nalepa

prof. dr hab. Gabriel Nowak

prof. dr hab. Krystyna Ossowska

dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera

prof. dr hab. Mariusz Papp

prof. dr hab. Andrzej Pilc

prof. dr hab. Piotr Popik

prof. dr hab. Barbara Przewłocka

dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. IF PAN

dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak, prof. IF PAN

dr hab. Anna Stojakowska

dr hab. Bernadeta Szewczyk

dr hab. Krzysztof Tokarski

prof. dr hab. Jadwiga Wardas

Przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w IF PAN

dr hab. Agata Faron-Górecka

dr hab. Danuta Jantas

dr Agnieszka Zelek-Molik

Przedstawiciel doktorantów

mgr Dawid Gawliński

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Jan Albrecht - czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Tomasz Brzozowski - czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Stanisław Jerzy Czuczwar - wiceprezes PAN, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Wiesław Pawlik – czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Tadeusz Popiela – czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Edmund Przegaliński - czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Ryszard Przewłocki - czł. koresp. PAN


Inni

prof. dr hab. Jan Braszko - UM (Białystok)

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń – IBD PAN (Warszawa)

prof. dr hab. Jacek Jaworski – IBMiK (Warszawa)

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak - UM (Lublin)

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz - IMDiK PAN (Warszawa)

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - UM (Wrocław)

prof. dr hab. Marek Sanak - UJ CM (Kraków)

prof. dr hab. Małgorzata Witko – IKiFP PAN (Kraków)

prof. dr hab. Paweł Zajdel - UJ CM (Kraków)

prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska – UM (Łódź)