Skład Rady Naukowej


Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Edmund Przegaliński – czł. rzecz. PAN

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz - (IMDiK PAN)

Sekretarz Rady Naukowej
prof. dr hab. Krystyna Ossowska

Członkowie Rady – pracownicy IF PAN
prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk
prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim
prof. dr hab. Andrzej Bojarski
prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
prof. dr hab. Władysława Daniel
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
prof. dr hab. Małgorzata Filip
prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
prof. dr hab. Grzegorz Hess
prof. dr hab. Władysław Lasoń
prof. dr hab. Joanna Mika
prof. dr hab. Irena Nalepa
prof. dr hab. Gabriel Nowak
prof. dr hab. Mariusz Papp
prof. dr hab. Andrzej Pilc
prof. dr hab. Piotr Popik
prof. dr hab. Barbara Przewłocka
prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. IF PAN
dr hab. Anna Stojakowska, prof. IF PAN

Przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w IF PAN
dr Małgorzata Frankowska
dr Danuta Jantas
dr hab. Bernadeta Szewczyk

Przedstawiciel doktorantów
mgr Dawid Gawliński

Członkowie Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jan Albrecht - czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Stanisław Czuczwar - czł. koresp. PAN, (UM, Lublin)
prof. dr hab. Wiesław Pawlik – czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Tadeusz Popiela – czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Włodzimierz Ptak - czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Marek Zembala – czł. rzecz. PAN

Inni
prof. dr hab. Jan Braszko - UM (Białystok)
prof. dr hab. Stefan Chłopicki – ICET (Kraków)
prof. dr hab. Jolanta Jura – WBBiB UJ (Kraków)
prof. dr hab. Jerzy Nowak - UM (Łódź)
prof. dr hab. Adam Płaźnik - IPiN (Warszawa)
prof. dr hab. Marek Sanak - UJ CM (Kraków)
prof. dr hab. Agnieszka Słowik – UJ CM (Kraków)
prof. dr hab. Waldemar Turski - UM (Lublin)
dr hab. Grzegorz Wilczyński  – (Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – UJ CM (Kraków)
prof. dr hab. Barbara Zabłocka – IMDiK (Warszawa)