mgr Klaudia Szklarczyk-Smolana - 2016 r.


Obrona doktorska odbyła się na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich - 4 listopada 2016 r.

Nadanie stopnia odbyło się na posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN - 6 grudnia 2016 r. (uchwała Rady Naukowej IF PAN nr 2/VIII/16)


Pliki do pobrania