mgr inż. Katarzyna Popiołek-Barczyk - 2016 r.


Obrona doktorska na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich - 23 lutego 2016 r.

Nadanie stopnia na posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN - 17 marca 2016 r. (uchwała Rady Naukowej nr 1/V/16) oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej (uchwała Rady Naukowej IF PAN nr 2/V/16)


Pliki do pobrania