mgr Joanna Grażyna Sowa


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 9 maja 2019 roku o godz. 11.00 (czwartek) w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Maja, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Grażyny Sowy

pt.

Wpływ stresu na modulację aktywności neuronów i przekaźnictwa synaptycznego przez receptor 5-HT7 w grzbietowym jądrze szwu szczura

 

Promotor:                 prof. dr hab. Grzegorz Hess

                                 (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizjologii)

 

Recenzenci:              prof. dr hab. Jan Konopacki

                                  (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katedra Neurobiologii)

 

                                  prof. dr hab. Piotr Wlaź


                                  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Fizjologii Zwierząt)

 


Pliki do pobrania