Projekt Erasmus+ KA 103


Program ERASMUS+ 2019/2020

Projekt 2019-1-PL01-KA103-061794

Na rok akademicki 2019/2020 Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w ramach umowy finansowej 2019-1-PL01-KA 103-061794 fundusze w wysokości 46 945,00 Euro na działania zdecentralizowane typu Mobilność z Krajami Programu (KA103) w tym:
    16 500 Euro na wyjazdy studentów na praktyki (SMP)
    12 350 Euro na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć (STA)
    8 645 Euro na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Zasady dofinansowania wyjazdów studentów oraz pracowników Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w ramach programu ERASMUS+ działanie KA 103 2019/2021