Aktualności


Trwa nabór do konkursu na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników oraz na wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus +  KA 103


Kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd z programu. 

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 15 września 2019r. do 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Projekt Erasmus + KA 103" w dokumencie:

"Zasady dofinansowania wyjazdów studentów oraz pracowników Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w ramach programu ERASMUS+ działanie KA 103 2019/2021"


Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym.

Dokumenty należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego wyjazd.


Wzory dokumentów wymaganych w procesie aplikacji znajdują się w zakładce Dokumenty


Dokumenty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.