Referent ds. studiów doktoranckich; termin zgłaszania kandydatur: 15.09.2019


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: referenta ds. studiów doktoranckich

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

- obsługę procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej,
- dokumentowanie przebiegu kształcenia i prowadzenie akt osobowych doktorantów,
- prowadzenie wszelkich ewidencji uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej,
- sprawy związane ze stypendiami  i pomocą materialną dla doktorantów,
- obsługę strony internetowej w zakresie dotyczącym doktorantów,
- współpracę z wykładowcami,
- przygotowywanie wymaganych przez instytucje zewnętrzne (np. GUS, MNiSW) zestawień i  sprawozdań,
- archiwizację dokumentów.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Termin składania ofert: 15 września 2019 r.

Pliki do pobrania