Konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych Zakładu Farmakologii; termin zgłaszania kandydatur: 15.08.2019


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych Zakładu Farmakologii do realizacji zadań w projekcie OPUS 16 pt. „ Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym”


Wymagania:

- Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych (w dyscyplinie biologia, biochemia biotechnologia) lub nauk medycznych (biologia medyczna, farmacja) lub pokrewnych,
- Wyróżniająca się rozprawa doktorska,
- Doświadczenie w pracy w laboratorium biochemicznym,
- Doświadczenie w wykonywaniu eksperymentów behawioralnych na zwierzętach laboratoryjnych,
- Dorobek naukowy udokumentowany min 10 publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
- Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- Znajomość zagadnień dotyczących farmakologii lub nauk pokrewnych oraz metod badawczych,
- Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz swobodną komunikację werbalną,
- Odbyte szkolenie z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi potwierdzone odpowiednim certyfikatem,
- Pasja, pracowitość i samodyscyplina,
- Nienaganna postawa etyczna.

Termin zgłaszania kandydatur: 15.08.2019
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.
Pliki do pobrania