Stypendia


Informacje dla doktorantów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021


Uczestnicy Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, mogą starać się o:

  1. Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin składania wniosków w IF PAN upływa 16 września 2020 r.