Rekrutacja


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 lipca 2019 r. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne: IFJ PAN (limit 7 doktorantów), AGH (limit 3 doktorantów);
  • nauki chemiczne: IKiFP PAN (limit 5 doktorantów);
  • nauki medyczne: IF PAN (limit 7 doktorantów);
  • inżynieria materiałowa: IMIM PAN (limit 8 doktorantów), AGH (limit 3 doktorantów).

Informacje o rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej: https://kisd.ifj.edu.pl/registration.php

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków aplikacyjnych!

Wnioski będą przyjmowane w dniach 22 lipca 2019 r. od godziny 8:00 do 12 września 2019 r. do godziny 14:00. Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (ul. Radzikowskiego 152, Kraków) w sekretariacie Dyrektora Naczelnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania.

Dokumenty aplikacyjne - wzór wniosku do pobrania TUTAJ


LISTA PROPONOWANYCH TEMATÓW BADAWCZYCH, DO KTÓRYCH MOŻNA REKRUTOWAĆ W IF PAN: w Plikach do pobrania oraz TUTAJ

LISTA PROPONOWANYCH TEMATÓW BADAWCZYCH I PROMOTORÓW: TUTAJ

Lp.

Temat badawczy

Promotor

Promotor pomocniczy

1.

Znaczenie nowych ligandów receptora PPARγ w ochronie komórek nerwowych mózgu ssaków przed niedotlenieniem i niedokrwieniem (szczegóły)

Prof. dr hab. Małgorzata Kajta

Dr Agnieszka Wnuk

2.

Zbadanie neuroprotekcyjnych efektów działania nowych ligandów receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) w eksperymentalnych modelach udaru mózgu (szczegóły)

Prof. dr hab. Małgorzata Kajta

Dr Joanna Rzemieniec

3.

Rola synowiocytów błony maziowej w progresji osteoartozy oraz rozwoju bólu związanego z tą chorobą (szczegóły)

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak

Dr Jakub Chwastek

4.

Rola receptorów adrenergicznych w polu brzusznym nakrywki w modulacji fazowo uwalnianej dopaminy w przodomózgowiu (szczegóły)

Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

Dr Wojciech Solecki

5.

Neuronalne mechanizmy od-dolnej regulacji głodu substancji uzależniającej i uwarunkowanego strachu (szczegóły)

Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

Dr Wojciech Solecki

6.

Klasyfikacja leków psychotropowych w oparciu o efekty na ekspresję genów (szczegóły)

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Dr Michał Korostyński

7.

Markery procesu kompensacji w modelu choroby Parkinsona – poszukiwane wczesnej diagnozy (szczegóły)

Prof. dr hab. Jadwiga Wardas

Dr Katarzyna Kuter

8.

Porównanie wpływu 1-metylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny (1MeTIQ) i olanzapiny na dysfunkcje kognitywne badany w zwierzęcych modelach schizofrenii (szczegóły)

Dr hab. Agnieszka Wąsik

 

9.

Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako poznawczy biomarker choroby depresyjnej w modelu zwierzęcym (szczegóły)

Dr hab. Rafał Ryguła

Dr Karolina Noworyta-Sokołowska

10.

Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym (szczegóły)

Dr hab. Rafał Ryguła

Dr Agata Faron-Górecka

11.

Ocena ryzyka wystąpienia objawów psychotycznych i zaburzeń w neuroprzekaźnictwie mózgowym przez prenatalną ekspozycję szczurów na naturalne i syntetyczne kannabinoidy (szczegóły)

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska

 

12.

Badania zaangażowania transmisji noradrenergicznej w zaburzeniach funkcjonowania kory czołowej w zwierzęcych modelach stresu przewlekłego

(szczegóły)

Prof. dr hab. Irena Nalepa

Dr Agnieszka Zelek-Molik

13.

Stworzenie nowego mysiego modelu transgenicznego opartego o mózgowo-specyficzną neurodegenerację w miejscu sinawym i jego potencjalne wykorzystanie do badań presymptomatycznej fazy choroby Parkinsona (szczegóły)

Dr Grzegorz Kreiner/prof. dr hab. Irena Nalepa

 

14.

Ocena roli deficytów endogennych procesów wyciszania procesów zapalnych jako podłoża chorób ośrodkowego układu nerwowego (szczegóły)

Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Dr Ewa TrojanTematy badawcze w innych jednostkach tworzących Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską znajdują się na stronie Szkoły.

Zbiorcza lista tematów TUTAJ.


HARMONOGRAM I ZAKRES EGZAMINÓW

Nabór wniosków: 22.07.2019 r. (od godz. 8:00) - 12.09.2019 r. (do godz. 14.00)

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 13-16.09.2019 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego: 20.09.2019 r. (termin w innych jednostkach tworzących Szkołę dostępny na stronie internetowej Szkoły.

Publikacja list rankingowych: do 25.09.2019 r.

Publikacja listy doktorantów: do 26.09.2019 r.

Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 1.10.2019 r.


ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DLA IF PAN: TUTAJ

Zakresy egzaminów dla pozostałych jednostek tworzących Szkołę dostępne na stronie internetowej Szkoły.


Skład Komisji Rekrutacyjnej w IF PAN:

- prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

- prof. dr hab. Władysława Daniel

- prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk

- prof. dr hab. Krystyna Ossowska

- dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera

- dr hab. Marzena Maćkowiak

- prof. dr hab. Grzegorz HessPliki do pobrania