Informacje ogólne


Uprzejmie informujemy, że strona internetowa Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dostępna jest pod linkiem:

https://kisd.ifj.edu.pl/


Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska powołana została na mocy Umowy o utworzeniu szkoły doktorskiej, którą 6 maja 2019 roku podpisały:

- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

- Akademia Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Kształcenie w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzone będzie w:

- dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne

- dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne

- dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

- dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne

- dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa


Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN:

prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

kontakt: basta@if-pan.krakow.plPrzedstawiciel Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Radzie Programowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej:

dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera


Pliki do pobrania