Dokumenty


Zarządzenia


Zarządzenie 37/2020
w sprawie wyznaczenia członka komisji oceniającej sprawozdania merytoryczne doktorantów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk


Pliki do pobrania