Aktualności


Ruszyła rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 lipca 2019 r. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne
  • nauki chemiczne
  • nauki medyczne
  • inżynieria materiałowa

W Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN realizowane będą rozprawy z zakresu nauk medycznych. Limit przyjęć doktorantów w Instytucie wynosi 7 osób.

Wnioski kandydatów przyjmowane będą w dniach od 22 lipca 2019 r. do 12 września 2019 r. (do godziny 14:00). Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (ul. Radzikowskiego 152, Kraków) w sekretariacie Dyrektora.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN.

Rekrutacja odbywa się do tematów badawczych zaakceptowanych przez poszczególne jednostki tworzące Szkołę (lista tematów zaakceptowanych przez IF PAN dostępna TUTAJ).

Zakres materiału obowiązującego kandydatów do rozmowy rekrutacyjnej dostępny jest TUTAJ.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja (https://kisd.ifj.edu.pl/registration.php) oraz na stronie IF PAN w zakładce Szkoła Doktorska – Rekrutacja (http://if-pan.krakow.pl/pl/doktorat/szkola-doktorska/rekrutacja/).Uprzejmie informujemy, że dostępna jest lista tematów badawczych, do których mogą rekrutować kandydaci do Szkoły Doktorskiej. Listę znajdą Państwo TUTAJ.


REKRUTACJA DO DOKTORATU WDROŻENIOWEGO

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do tematu doktoratu wdrożeniowego odbędzie się 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali seminaryjnej (II piętro) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (ul. Smętna 12, Kraków).

Termin dotyczy tylko doktoratu wdrożeniowego.

Szczegółowy harmonogram rozmów dla kandydatów rekrutujących do pozostałych tematów, opublikowany zostanie do 20 września 2019 r.HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH W IF PAN

Uprzejmie informujemy, że egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w poniedziałek (23.09.2019) oraz wtorek (24.09.2019) w sali seminaryjnej (II piętro) w siedzibie IF PAN (Kraków, ul. Smętna 12). Kandydatów prosimy o przybycie 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Szczegółowy harmonogram: TUTAJ oraz w Plikach do pobrania.WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dotyczące tematów realizowanych w IF PAN znajdują się TUTAJ

Wyniki rekrutacji do doktoratu wdrożeniowego TUTAJ.