Aktualności


Rekrutacja 2020/2021 do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 lipca 2020 r. ruszyła druga rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne
  • nauki chemiczne
  • nauki medyczne
  • inżynieria materiałowa

W Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN realizowane będą rozprawy z zakresu nauk medycznych. Limit przyjęć doktorantów w Instytucie wynosi 5 osób.

Wnioski kandydatów przyjmowane będą w dniach od 15 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. (do godziny 14:00). Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (ul. Radzikowskiego 152, Kraków) w sekretariacie Dyrektora.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN.

Rekrutacja odbywa się do tematów badawczych zaakceptowanych przez poszczególne jednostki tworzące Szkołę (lista tematów zaakceptowanych przez IF PAN dostępna ).

Zakres materiału obowiązującego kandydatów do rozmowy rekrutacyjnej dostępny jest TUTAJ.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja (https://kisd.ifj.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-2020-2021/) oraz na stronie IF PAN w zakładce Szkoła Doktorska – Rekrutacja (http://if-pan.krakow.pl/pl/doktorat/szkola-doktorska/rekrutacja-20202021/).Uprzejmie informujemy, że dostępna jest lista tematów badawczych, do których mogą rekrutować kandydaci do Szkoły Doktorskiej. Listę znajdą Państwo TUTAJ