Stypendia


Informacje dla uczestników studiów doktoranckich w IF PAN w Krakowie w roku akademickim 2020/2021


Uczestnicy studiów doktoranckich w IF PAN w Krakowie, mogą starać się o:

  1. Stypendium doktoranckie (termin składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 upływa dnia 16 września 2020 r.). Wniosek proszę dołączyć do sprawozdania rocznego, którego termin składania upływa 16 września 2020 r.
  2. Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów (socjalne, socjalne o zwiększonej wysokości, socjalne dla osób niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów, zapomoga); termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021 upływa dnia 31 października 2020 r.
  3. Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin składania wniosków w IF PAN upływa 16 września 2020 r.