Stypendia


Informacje dla uczestników studiów doktoranckich w IF PAN w Krakowie w roku akademickim 2018/2019


Uczestnicy studiów doktoranckich w IF PAN w Krakowie, mogą starać się o:

  1. Stypendium doktoranckie (termin składania wniosków na rok akademicki 2018/2019 upływa dnia 15 września 2018 r.). Wniosek proszę dołączyć do sprawozdania rocznego, którego termin składania upływa 15 września 2018 r.
  2. Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów (socjalne, socjalne o zwiększonej wysokości, socjalne dla osób niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów, zapomoga); termin składania wniosków na rok akademicki 2018/2019 upływa dnia 31 października 2018 r.
  3. Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin składania wniosków w IF PAN upływa 15 września 2018 r.