STUDIA DOKTORANCKIEStudia doktoranckie w Instytucie Farmakologii PAN (IF PAN) w Krakowie przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy kontynuując naukę w kierunkach związanych z nowoczesną farmakologią eksperymentalną, chcą uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Rozprawy doktorskie przygotowywane są pod nadzorem doświadczonych pracowników naukowych w 14 jednostkach naukowych instytutu. Instytut Farmakologii jest uprawniony do nadawania stopnia doktora i habilitowanego w zakresie medycyny i biologii medycznej.

Instytut Farmakologii oferuje doskonałe warunki do pracy naukowej. Nowoczesne laboratoria, szerokie spektrum technik badawczych i infrastruktury, w tym cytometria przepływowa, spektrometria masowa, mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna, optogenetyka, mikrodializa in vivo lub generowanie zwierząt transgenicznych umożliwiają badanie funkcji mózgu na wielu poziomach.

Studium doktoranckie IF PAN uzyskało trzykrotnie (w 2016, 2017 i 2019 roku) wysokie wyróżnienie w konkursie PROPAN, na najbardziej pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk.


Kierownik Studium Doktoranckiego

Prof. dr hab. Agnieszka Basta - Kaim Prof. dr hab. Agnieszka Basta - KaimTelefon: +48 12 6623273Email: basta@if-pan.krakow.plPokój: 49


Referent ds. Studiów Doktoranckich

Mgr Małgorzata Sikorska Mgr Małgorzata SikorskaTelefon: +48 12 6623247Email: sikorska@if-pan.krakow.plPokój: 9