Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed


InterDokMed-Środowiskowe-Studia-Doktoranckie

Informacje dla uczestników studiów doktoranckich w IF PAN w Krakowie w roku akademickim 2017/2018


Uczestnicy studiów doktoranckich w IF PAN w Krakowie, mogą starać się o:

  • stypendium doktoranckie; termin składania wniosków na rok akademicki 2017/2018 upływa dnia 6 października 2017 r.,
  • stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów (socjalne, socjalne o zwiększonej wysokości, socjalne dla osób niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów, zapomoga); termin składania wniosków na rok akademicki 2017/2018 upływa dnia 6 listopada 2017 r. (wszelkie aktualne informacje dostępne będą w zakładce PhD – fundusz pomocy materialnej).

Zarządzenie 26/2017 Dyrektora IF PAN w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla studentów I roku dostępny jest w załączniku poniżej.
Pliki do pobrania