Samorząd doktorantów


SAMORZĄD DOKTORANTÓW INSTYTUTU FARMAKOLOGII PAN

SKŁAD RADY SAMORZĄDU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


PRZEWODNICZĄCY: mgr Dawid Gawliński
V-CE PRZEWODICZĄCA: mgr Łucja Wiktorowska
DELEGACI: mgr Natalia Bryniarska

mgr Monika Herian

mgr Natalia Kłeczek

mgr Joanna Ewa Sowa

mgr Przemysław Danek

mgr Wojciech Pietruś

mgr Marcin Siwiec

Kontakt: sd@if-pan.krakow.pl


Celem działalności Samorządu Doktorantów IF PAN jest:

  • reprezentowanie interesów doktorantów zarówno wewnątrz, jak i poza Instytutem,
  • obrona i tworzenie nowych praw doktorantów,
  • integracja środowiska doktorantów poprzez włączanie się w inicjatywy popularnonaukowe i kulturalne,
  • pośrednictwo pomiędzy Doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących ich funkcjonowania w Instytucie,
  • uczestnictwo w corocznym Zjeździe Doktorantów, na którym omawiane są sprawy dotyczące statusu doktoranta, a także możliwości dalszych ścieżek kariery.Regulamin Samorządu Doktorantów IF PAN

Sklad Rady Samorządu Doktorantów 2018/2019