Samorząd doktorantów


SAMORZĄD DOKTORANTÓW INSTYTUTU FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN

SKŁAD RADY SAMORZĄDU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


PRZEWODNICZĄCY: mgr Adam Wojtas

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: mgr Marta Bryk

CZŁONKOWIE: mgr Magdalena Białoń

                             mgr Michał Wilczkowski

                             mgr Kacper Witek

Kontakt: sd@if-pan.krakow.pl


Celem działalności Samorządu Doktorantów IF PAN jest:

  • reprezentowanie interesów doktorantów zarówno wewnątrz, jak i poza Instytutem,
  • obrona i tworzenie nowych praw doktorantów,
  • integracja środowiska doktorantów poprzez włączanie się w inicjatywy popularnonaukowe i kulturalne,
  • pośrednictwo pomiędzy Doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących ich funkcjonowania w Instytucie,
  • uczestnictwo w corocznym Zjeździe Doktorantów, na którym omawiane są sprawy dotyczące statusu doktoranta, a także możliwości dalszych ścieżek kariery.Regulamin Samorządu Doktorantów IF PAN