PROM


Instytut Farmakologii PAN otrzymał finansowanie w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w wysokości 719 976 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.


Uprzejmie informujemy, że protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej ds. PROM znaleźć można poniżej w części Pliki do pobrania.

Opublikowany został również protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, które odbyło się 29 maja 2019 r.


DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYJAZDY DOKTORANTÓW

Istnieje możliwość złożenie wniosku o uzyskanie finansowania na przyjazdy do Instytutu doktorantów z zagranicznych jednostek naukowych. Możliwe jest sfinansowanie przyjazdu maksymalnie 3 doktorantów. Długość pobytu 9 dni.

Wnioski należy składać do dnia 1 lipca 2019 r. do godziny 10.00 drogą elektroniczną na adres mailowy: kukielka@if-pan.krakow.pl


W Plikach do pobrania znajdą Państwo wniosek dotyczący przyjazdu doktoranta oraz regulaminy (również w angielskiej wersji językowej).


PROM - CALL FOR APPLICATIONS

It is possible to obtain funding for intership for PhD students from foreign research institutions. We are able to cover expenses for up to 3incoming PhD students. The duration of stay: 9 days.


Applications must be submitted to kukielka@if-pan.krakow.pl due to 1st of July 2019 to 10.00 a.m.

For application form and regulations, please check below.


Informujemy, że w Plikach do pobrania znajdują się Protokoły z dotychczasowych posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej ds. PROM. Informację o osobach z zagranicy zakwalifikowanych do finansowania przyjazdu na jedno ze współorganizowanych przez IF PAN wydarzeń publikowane są na bieżąco w części PROM - Aktualności.


Poniżej w Plikach do pobrania znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Regulamin programu PROM – przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 2. Regulamin programu PROM w języku angielskim - przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Regulations of the PROM Programme International Scholarship Exchange of PHD Candidates and Adademic Staff)
 3. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM
 4. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM w języku angielskim (Internal regulations of the PROM project)
 5. Formularze wniosków dla doktorantów: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
 6. Formularze wniosków dla pracowników: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
 7. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN
 8. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN - w języku angielskim (Application form for foreign doctoral students)
 9. Formularz wniosku dla doktorantów przyjeżdżających na wydarzenia organizowane przez IF PAN - w języku angielskim (Application form - Conference attendance)
 10. Zarządzenie Dyrektora w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji pracowników i doktorantów IF PAN
 11. Uaktualniony wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem projektuProgram jest realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania