PANel Wiedzy, czyli popularyzacja nauki po doktorancku9 lutego 2018 roku odbyło się kolejne popularnonaukowe spotkanie z cyklu PANel Wiedzy organizowane przez Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Podczas spotkania doktoranci prezentowali swoje zainteresowania badawcze oraz dotychczas uzyskane wyniki. W tegorocznej edycji wystąpiła doktorantka III roku Studium Doktoranckiego IF PAN – Paulina Cieślik, a także Małgorzata Staneka (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) i Maciej Kociński (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN). Nasza doktorantka wygłosiła referat pt. „Wyleczyć schizofrenię”, w którym przybliżyła problemy współczesnej farmakoterapii tej choroby. Podczas wykładu zaprezentowała również wyniki badań dotyczących nowych metod leczenia objawów wytwórczych, deficytowych i kognitywnych schizofrenii. Paulina Cieślik prowadzi swoje badania w Zakładzie Neurobiologii pod kierownictwem dr hab. Joanny Wierońskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów oraz sympatyków nauki, do wzięcia udziału w przyszłych edycjach PANelu Wiedzy. Spotkania stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji i wymiany myśli pomiędzy doktorantami specjalizującymi się w różnych dziedzinach nauki.
http://samorzaddoktorantow.pan.pl/konferencje/panel-wiedzy/