Aktualności Studium Doktoranckiego - Archiwum


STYPENDIUM PREZESA PAN DLA WYBITNYCH DOKTORANTÓW NA ROK 2018

Doktorantki: mgr Katarzyna Chamera, mgr Klaudia Kwiatkowski i mgr Marta Szlachta otrzymały stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendium Prezesa PAN jest wyróżnieniem dla doktorantów odbywających studia doktoranckie w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Na rok akademicki 2018/2019 przyznano łącznie 10 stypendiów. >>

KRD DOFINANSOWUJE PROJEKTY DLA ŚRODOWISK DOKTORANCKICH >>DOKTORANTKI INSTYTUTU FARMAKOLOGII NAGRODZONE W KONKURSIE PRELUDIUM 15 NCN

Mgr inż. Kinga Eryka Mudlaff i mgr Klaudia Kwiatkowski z instytutu Farmakologii są laureatkami 15. edycji konkursu PRELUDIUM NCN >>REJESTRACJA NA "GÓRSKI MARSZ Z NORDIC WALKING"

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do udziału w 3-dniowym wydarzeniu sportowym "Górski marsz z Nordic Walking". >>


ZAPROSZENIE NA PANEL WIEDZY

9 lutego 2018 o godzinie 18 w Klubie studenckim BAKAŁARZ rusza kolejna edycja spotkań popularnonaukowych z cyklu PANel Wiedzy, organizowanych przez Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Na najbliższym spotkaniu jedną z prelegentek będzie doktorantka III roku Studium Doktoranckiego IF PAN – Paulina Cieślik, która wygłosi referat pt. "Wyleczyć schizofrenię". >>
JOURNAL CLUB 

W bieżącym roku akademickim rozpoczął się cykl spotkań Journal Club przeznaczonych dla doktorantów i młodych naukowców (do 35 roku życia), podczas których  omawiane i dyskutowane są najnowsze artykuły z prestiżowych czasopism naukowych.  >>
 

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW PAN

W dniu 28 listopada 2017 roku mgr Łucja Wiktorowska, doktorantka naszego instytutu, została wybrana przez Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów PAN w skład Rady Samorządu Doktorantów PAN na kadencję 2017/2018.  >>

WYNIKI KONKURSU PROPAN 2017!

Kapituła tegorocznej edycji konkursu PROPAN przyznała studiom doktoranckim prowadzonym przy Instytucie Farmakologii PAN zaszczytne II miejsce. >>