Najnowsze publikacje

undefined Natalia Kłeczek, Barbara Michalak, Janusz Malarz, Anna Karolina Kiss, Anna Stojakowska
Molecules (Basel, Switzerland), E1614 10.3390/molecules24081614
PMID:31022860
Acute Cocaine Enhances Dopamine D2R Recognition and Signaling and Counteracts D2R Internalization in Sigma1R-D2R Heteroreceptor Complexes. Dasiel O Borroto-Escuela, Manuel Narváez, Wilber Romero-Fernández, Luca Pinton, Karolina Wydra, Malgorzata Filip, Sarah Beggiato, Sergio Tanganelli, Luca Ferraro, Kjell Fuxe
Molecular neurobiology, 10.1007/s12035-019-1580-8
PMID:30972626
Evaluation of the localization and biological effects of PAMAM G3 dendrimer-biotin/pyridoxal conjugate as HaCaT keratinocyte targeted nanocarrier. Magdalena Szuster, Łukasz Stanisław Uram, Aleksandra Filipowicz-Rachwał, Stanisław Wołowiec, Elżbieta Wałajtys-Rode
Acta biochimica Polonica, 10.18388/abp.2018_2767
PMID:30964128
Wszystkie publikacje

Czasopismo


Wydarzenia i aktualności


Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii
17 maja Narodowe Centrum Nauki przyznało kolejne granty w konkursach w  zakresie badań podstawowych – OPUS 16 dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego oraz PRELUDIUM 16 i SONATA 14 skierowane do badaczy na początku kariery naukowej.  Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znajduje się 7 projektów zgłoszonych przez pracowników Instytutu Farmakologii PAN
Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Farmakologii Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Farmakologii
W dniach 16-18 maja 2019 r. w Krakowie odbędzie się XIX Festiwal Nauki i Sztuki. Podobnie jak w latach ubiegłych, Instytut Farmakologii bierze czynny udział w  festiwalu. W programie przewidziane są wykłady, warsztaty i pokazy, przygotowane przez pracowników i doktorantów instytutu.
Odszedł prof. dr hab Roman Kaliszan
W dniu 9 maja 2019 r. odszedł prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan.
Dr Sabina Podlewska jest laureatką programu START 2019 Dr Sabina Podlewska jest laureatką programu START 2019
Dr Sabina Podlewska z Zakładu Chemii Leków IF PAN znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych.
Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich w Instytucie Farmakologii Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich w Instytucie Farmakologii
Podczas posiedzenia Rady Naukowej w dniu 24 kwietnia br. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich przeprowadzonych w Instytucie Farmakologii PAN. 
Nagrody Naukowe Dyrektora IF PAN za rok 2018 Nagrody Naukowe Dyrektora IF PAN za rok 2018
Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN, prof. Władysław Lasoń, przyznał nagrody naukowe za oryginalne i przeglądowe publikacje ogłoszone drukiem w 2018 roku.
Więcej wydarzeń i aktualności