Pracownicy


Kierownik

Prof. dr hab. Andrzej Bojarski Prof. dr hab. Andrzej BojarskiTelefon: +48 12 6623365Email: bojarski@if-pan.krakow.plPokój: 325

Adiunkci

Dr hab. Rafał Kurczab Dr hab. Rafał KurczabTelefon: +48 12 6623301Email: kurczab@if-pan.krakow.plPokój: 326

Asystenci

Dr Ryszard Bugno Dr Ryszard BugnoTelefon: +48 12 6623320Email: bugno@if-pan.krakow.plPokój: 331
Dr Adam Hogendorf Dr Adam HogendorfTelefon: +48 792287874Email: ahogen@if-pan.krakow.plPokój: 331
Dr Janusz Malarz Dr Janusz MalarzTelefon: +48 12 6623217Email: malarzj@if-pan.krakow.plPokój: Radzikowskiego 176
Dr Stefan Mordalski Dr Stefan MordalskiTelefon: +48 12 6623301Email: stefanm@if-pan.krakow.plPokój: 326
Dr Sabina Podlewska Dr Sabina PodlewskaTelefon: +48 12 6623301Email: smusz@if-pan.krakow.plPokój: 326
Dr Grzegorz Satała Dr Grzegorz SatałaTelefon: +48 12 6623301Email: satala@if-pan.krakow.plPokój: 326
Dr Dawid Warszycki Dr Dawid WarszyckiTelefon: +48 12 6623301Email: warszyc@if-pan.krakow.plPokój: 326

Specjaliści

Mgr inż. Katarzyna Kaczorowska Mgr inż. Katarzyna KaczorowskaTelefon: +48 12 6623319Email: k.kaczor@if-pan.krakow.plPokój: 330
Dr Katarzyna Szczepańska Dr Katarzyna SzczepańskaTelefon: +48 12 6623319Email: k.szczep@if-pan.krakow.plPokój: 330

Pracownicy badawczo-techniczni

Dr Jakub Staroń Dr Jakub StarońTelefon: +48 12 6623320Email: staron@if-pan.krakow.plPokój: 3.31

Pracownicy inżynieryjno-techniczni ze średnim wykształceniem

 Aneta Kozioł Aneta KoziołTelefon: +48 12 6623319Email: koziol@if-pan.krakow.plPokój: 330
 Krystyna Nędza Krystyna NędzaTelefon: +48 12 6623319Email: nedza@if-pan.krakow.plPokój: 330

Doktoranci