Dr Katarzyna GłombikWszystkie publikacje
 • OPUS 13: Efekty działania hormonów tarczycy w mózgu w zwierzęcym modelu depresji, w trakcie realizacji - 2018-01-22 - 2021-01-21
  kierownik projektu: prof dr hab. Bogusława Budziszewska
 • PRELUDIUM 7: Ocena wpływu cukrzycy matki na aktywację inflamasomu NLRP3 w mózgu potomstwa, grant zakończony - 2015-02-25 - 2018-08-19
  Celem projektu jest określenie potencjalnych zmian funkcjonalnych w  inflamasomie NLRP3 -uważanym za sensor zmian metabolicznych –     u potomstwa matek z doświadczalnie wywołaną cukrzycą w hodowlach organotypowych hipokampa. Wykazano, że płodowa ekspozycja na cukrzycę matek może powodować aktywację procesów zapalnych, a także wielokrotnie zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u potomstwa. Jak dotychczas nie poznano jednak mechanizmu powstawania tych zaburzeń. Najnowsze doniesienia sugerują rolę funkcjonalnych zmian w obrębie  kompleksu inflamasomu NLRP3 w  tym  mechanizmie, co może prowadzić do nasilenia procesów zapalnych oraz zaburzeń w metabolizmie glukozy czy oporności na insulinę, predysponując potomstwo do rozwoju cukrzycy typu 2. Jednocześnie, nieliczne jak dotąd badania podkreślają znaczenie zaburzeń homeostazy na skutek  działania czynników patologicznych, do których należy między innymi cukrzyca matki, w modulacji  funkcji ośrodkowego układu nerwowego zarówno u młodego potomstwa jak i w późniejszym okresie życia. Proponowane w projekcie badania odpowiedzą na pytanie czy u potomstwa matek z cukrzycą dochodzi do zaburzeń w funkcji inflamasomu NLRP3 w hipokampach  młodego potomstwa, a tym samym wyjaśnią przyczyny zmienionej aktywacji zapalnej, która może prowadzić do  zwiększonej  podatności na mózgowe zaburzenia metaboliczne oraz cukrzycę typu 2 w dorosłym życiu. Co więcej, mogą  także pomóc w poznaniu nowego punktu uchwytu dla leków przeciwcukrzycowych o potencjale przeciwzapalnym oraz przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów ich działania.
 • OPUS 7: Rola czynników regulujących mózgowy metabolizm glukozy w modelu współwystępowania otyłości i depresji, grant zakończony - 2015-01-15 - 2018-04-20
  kierownik projektu: prof dr hab. Bogusława Budziszewska
 • Stypendium wyjazdowe na FENS Regional Meeting 2019 w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  2018-12-20
 • Stypendium wyjazdowe w  programie "IBRO International Travel Grants" na uczestnictwo w 31st European College of Neuropsychopharmacology w Barcelonie
  2018-06-01
 • II nagroda za najlepszą prezentację ustną podczas XI Copernican International Young Scientists Conference (CIYSCon) w Toruniu
  2017-06-30
 • Nagroda za wystąpienie ustne podczas konferencji 2nd Central European Biomedical Congress w Krakowie
  2016-06-18
 • Stypendium START 2016 dla młodych naukowców ufundowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
  2016-05-21
 • Early Career Investigator Travel Award (ECITA) ufundowana przez Society on Neuroimmune Pharmacology (SNIP)
  2016-04-06
 • Nagroda w postaci miesięcznego stażu badawczego w IRB Barcelona finansowanego przez European Federation of Immunological Societies
  2016-04-01
 • Fee waiver i travel grant na uczestnictwo 7th EFIS/EJI South East European Immunology School w Czarnogórze
  2015-10-16
 • FENS travel grant na uczestnictwo w 4th FENS Featured Regional Meeting w Salonikach, w Grecji
  2015-10-07
 • II nagroda w kategorii prezentacji posterowych na III Konferencji Doktorantów CM UJ w Krakowie
  2013-05-10

Krajowa

 • Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ
 • Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ
 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Międzynarodowa

 • Spedding Research Solutions SARL