Mgr Przemysław Danek


Mgr Przemysław Danek
Stanowisko
Doktorant

  • INTERAKCJE LEKÓW Z ZIOŁOWYMI SUPLEMENTAMI DIETY

    "Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019


    Preparaty roślinne od wieków używane były w medycynie naturalnej. Często stosuje się je bez ograniczeń, wierząc, ze są skuteczne i bezpieczne, a ich stosowanie nie przyniesie żadnych efektów ubocznych. Nie brano pod uwagę bowiem stosowania innych preparatów, leków czy substancji oraz ich wzajemnych oddziaływań na siebie. Wzajemne oddziaływania pomiędzy lekami a suplementami diety mogą zachodzić na różnych poziomach. Najczęściej składniki suplementów diety wpływają na wchłanianie, wydalanie oraz metabolizm leków, ale również może dochodzić do synergicznych (sumowania) interakcji między nimi. Może wystąpić wiele działań niepożądanych związanych z jednoczesnym przyjmowaniem suplementów i produktów leczniczych. Wspomniane możliwe interakcje farmakokinetyczne stanowią jeden z ważnych problemów współczesnej farmakoterapii.

  • Wpływ chronicznych podań asenapiny i iloperidonu na ekspresję i aktywność cytochromu P450 w mózgu i wątrobie - 2019-06-21 - 2022-06-20

  • Nagroda za najlepszą prezentację posterową podczas XXXVI Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN
    0000-00-00

Pliki do pobrania