Dr hab. Katarzyna Starowicz - Bubak


Dr hab. Katarzyna Starowicz - Bubak
Stanowisko
Kierownik zakładu

Wszystkie publikacje
 • Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi (akronim: BioMiStem) - 2018-07-20 - 2019-12-20
  STRATEGMED NCBiRkierownik grantu dr hab. Ewa Zuba-Surma, Uniwersytet Jagielloński (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Galen-Ortopedia Sp. z o.o 
 • Znaczenie aktywności synowiocytów błony maziowej w bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów - 2017-08-03 - 2018-08-02
  OPUS NCN
 • Określenie roli rdzeniowych receptorów waniloidowych i ich endogennych ligandów w farmakologii i terapii bólu neuropatycznego
  MNiSW 
 • The role of spinal TRPV1 vanilloid receptors in the analgesic effects of anandamide in a model of neuropathic pain
  HOMING FNP
 • Interakcja pomiędzy endokanabinoidami i endowaniloidami jako nowy cel terapeutyczny w bólu neuropatycznym
  LIDER NCBiR
 • Poszukiwanie farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów (OA): receptory TRPV1 i CB1 i ich endogenne ligandy jako nowe cele interwencji farmakologicznej”
  SONATA BIS NCN
 • Rola obwodowych receptorów kanabinoidowych CB2 w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów
  OPUS NCN
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych w obszarze nauk o życiu
  2016-10-12
 • Stypendium habilitacyjne L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
  2012-11-22
 • Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  2005-03-08

Krajowa

 • Laboratorium mikrotomografii, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Uniwersytet Śląski http://prac.us.edu.pl/~xm/?page_id=2
 • Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/pl_PL

Międzynarodowa

 • Department of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, Bouvé College of Health Sciences, Northeastern University
 • Endocannabinoid Research Group (ERG) http://srva.na.icb.cnr.it/erg/
 • School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen