Techniki


test wrażliwości na bodziec dotykowy (test Von Frey’a)