Zakład Neurofarmakologii Molekularnej


Celem naszych badań jest zrozumienie neuronalnych mechanizmów będących podłożem działania układu nagrody. Interesuje nas rola jaką układ nagrody odgrywa w uczeniu się ze wzmocnieniem oraz zmiany jakim ten układ ulega pod wpływem działania różnych form stresu lub przyjmowania substancji uzależniających. Istotną częścią naszych badań są analizy zmian transkrypcji genów indukowanymi działaniem leków i substancji psychotropowych w obszarach mózgu powiązanych z działaniem układu nagrody. Badając ekspresję genów poszukujemy mechanizmów molekularnych, które odpowiadają za terapeutyczne działanie leków.

Prowadzimy badania behawioralne w modelach zwierzęcych, z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych zwierząt oraz transdukcji wektorami wirusowymi. W analizie ekspresji genów posługujemy się szeregiem metod od sekwencjonowania nowej generacji, przez zastosowanie macierzy DNA, do ilościowego PCR i in situ hybrydyzacji RNA. Stosujemy zaawansowaną metodykę analizy porównawczej ekspresji genów, w tym szereg autorskich narzędzi bioinformatycznych oraz baz danych zbierających informacje o cechach poszczególnych genów lub transkryptów.


Wszystkie publikacje
  • Nagroda im. Jerzego Konorskiego., Dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna
    Poniedziałek, 30 Listopada -0001
Wszystkie nagrody