Pracownicy


Kierownik

Dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna Dr hab. Jan Manuel Rodriguez ParkitnaTelefon: +48 12 6623328Email: janrod@if-pan.krakow.plPokój: 128

Profesorowie

 Ryszard Przewłocki Ryszard PrzewłockiTelefon: +48 12 6623218Email: nfprzewl@cyf-kr.edu.plPokój: 140

Adiunkci

Dr Michał Korostyński Dr Michał KorostyńskiTelefon: +48 12 6623259Email: michkor@if-pan.krakow.plPokój: 134
Dr Marcin Piechota Dr Marcin PiechotaTelefon: +48 12 6623259Email: marpiech@if-pan.krakow.plPokój: 134

Asystenci

Dr Zofia Harda Dr Zofia HardaTelefon: +48 12 6623328Email: harda@if-pan.krakow.plPokój: 127
Dr hab. Barbara Ziółkowska Dr hab. Barbara ZiółkowskaTelefon: +48 12 6623329Email: nfziolko@cyf-kr.edu.plPokój: 128

Specjaliści

Dr Sławomir Gołda Dr Sławomir GołdaTelefon: +48 12 6623259Email: slawgo@if-pan.krakow.plPokój: 134

Pracownicy inżynieryjno-techniczni z wyższym wykształceniem

Mgr Lidia Radwan Mgr Lidia RadwanTelefon: +48 12 6623238Email: radwan@if-pan.krakow.plPokój: 140
Mgr Łukasz Szumiec Mgr Łukasz SzumiecTelefon: +48 12 6623328Email: szumiec@if-pan.krakow.plPokój: 127

Doktoranci

Mgr Anna Radlicka Mgr Anna RadlickaTelefon: +48 12 6623328Email: radlicka@if-pan.krakow.plPokój: 127