Techniki


modele transgeniczne oparte o system warunkowej/indukowanej rekombinazy Cre/loxP