Dr hab. Grzegorz Kreiner


Dr hab. Grzegorz Kreiner
Stanowisko
Adiunkt

Adiunkt w Zakładzie Biochemii Mózgu, Instytutu Farmakologii PAN. Kierownik w dwóch aktualnie realizowanych projektach finansowanych przez NCN:

Opus7 2014/13/B/NZ7/02293: Ocena roli czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmach działania leków przeciwepresyjnych: badania na nowych genetycznych modelach opartych o system warunkowej rekombinazy Cre/loxP (2015-2018)

Opus13 2017/25/B/NZ7/02406: Badanie wpływu postępującej neurodegeneracji układu noradrenergicznego na funkcjonowanie układu dopaminowego w kontekście presymptomatycznej fazy choroby Parkinsona (2018-2021)Wszystkie publikacje
 • Badanie wpływu postępującej neurodegeneracji układu noradrenergicznego na funkcjonowanie układu dopaminowego w kontekście presymptomatycznej fazy choroby Parkinsona. - 2018-01-03 - 2021-01-02
  OPUS13 2017/25/B/NZ7/02406
  Kierownik projektu: Dr Grzegorz Kreiner
 • Ocena roli czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych - 2015-01-27 - 2018-11-26
  OPUS7 2014/13/B/NZ7/02293
  Kierownik projektu: Dr Grzegorz Kreiner
 • Farmakologiczna weryfikacja potencjalnych strategii neuroprotekcyjnych w nowych, genetycznych modelach progresywnej neurodegeneracji u myszy, opartych o system selektywnie indukowanych mutacji Cre/loxP - 2012-08-22 - 2016-04-21
  OPUS2 2011/03/B/NZ7/05949
  Kierownik projektu: Dr Grzegorz Kreiner
 • Badanie interakcji układu noradrenergicznego i glukokortykoidowego w nowym modelu genetycznym i ocena jego przydatności jako modelu depresji u myszy - zadanie 1.2 - 2010-02-01 - 2014-12-31
  POIG 01.01.02-12-004/09 DeMeTer (Depresja – Mechanizmy – Terapia).
  Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2. Zadanie główne: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii. Kierownik zadania 1.2: Dr Grzegorz Kreiner

Krajowa

Międzynarodowa

 • Dr Andrii Domanskyi, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland
 • Dr Rosanna Parlato, Institute of Applied Physiology, University of Ulm, Germany