Zamówienia substancji promieniotwórczych


Z dniem 16 listopada 2019 r. obowiązki Inspektora ds. Ochrony Radiologicznej w Instytucie Farmakologii PAN przejmuje pan Mateusz Krzysiek.

Z tego powodu modyfikacji ulegnie procedura zamawiania i odbierania izotopów promieniotwórczych w naszym Instytucie:

1. Osoba zamawiająca dany izotop przesyła zeskanowane zamówienie na adres mailowy pana Mateusza Krzyśka,

mattkrzysiek@gmail.com

(tel. 667-490-295)

2. Pan M. Krzysiek odsyła podpisany dokument do Działu Zaopatrzenia naszego Instytutu,

3. Odebranie izotopu będzie możliwe w Pracowni Izotopowej, po uprzednim umówieniu się (poprzez nasz Dział Zaopatrzenia) z panem M. Krzyśkiem, któremu kwitujemy odbiór poszczególnego izotopu.