Zamówienia substancji promieniotwórczych


Z dniem 1 lipca b.r. obowiązki Inspektora Ochrony Radiologicznej w Instytucie Farmakologii PAN przejmuje Pani Katarzyna Zbroja z Instytutu Fizyki Jądrowej.

Z tego powodu modyfikacji ulegnie procedura zamawiania i odbierania izotopów promieniotwórczych w naszym Instytucie:

1. Osoba zamawiająca dany izotop przesyła zeskanowane zamówienie na adres mailowy Pani K. Zbroi,


Katarzyna.Zbroja@ifj.edu.pl

katarzynazbroja13@gmail.com

2. Pani K. Zbroja odsyła podpisany dokument do Działu Zaopatrzenia naszego Instytutu,

3. Odebranie izotopu będzie możliwe w Pracowni Izotopowej, po uprzednim umówieniu się (poprzez nasz Dział Zaopatrzenia) z Panią K. Zbroją, której kwitujemy odbiór poszczególnego izotopu.