PROM - Travel grants


Travel Grants

Z przyjemnością informujemy, że Polska Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (program PROM) oferuje 10 grantów na udział w 4 edycji Central European Biomedical Congress w Krakowie (19-22 maja 2020 r.).

Kryteria:
- status doktoranta,
- przygotowany abstrakt konferencyjny zgodnie z wymogami organizatorów - najwyższa doskonałość naukowa.


Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:
- 1-stronicowe CV,
- streszczenie zgodnie z wytycznymi CEBC,
- 2 listy polecające,
- krótki opis pracy naukowej,
- formularz zgłoszeniowy.
 
Plik do pobrania: application form (PDF)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres piotrow@if-pan.krakow.pl do 31 marca 2020 r.


Ocena złożonych wniosków zostanie przeprowadzona przez Komitet Przyjmowania Kandydatów z Zagranicy powołany przez Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w składzie:
- Prof. dr hab. Małgorzata Filip – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 4th CEBC
- Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska – Komitet Naukowy 4th CEBC
- Prof. dr hab. Andrzej Bojarski – Komitet Naukowy 4th CEBC
- Prof. dr hab.  Mariusz Papp – Komitet Naukowy 4th CEBC
- dr Martin Kaczocha – ekspert z zagranicy, Stony Brook University, NY, USA
- dr Lucia Caffino – ekspert z zagranicy, Università degli Studi di Milano, Mediolan, Włochy

Załączniki:
- Regulamin programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i pracowników naukowych (PDF)
- Informacje ogólne – Warunki i kwalifikacje (PDF)


Pliki do pobrania