4th Central European Biomedical Congress (2021)


Szanowni Państwo,

Miło nam powiadomić Państwa, że Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk został beneficjentem programu Doskonała Nauka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie konferencji naukowych” na organizację 4th Central European Biomedical Congress.

Planowany termin kongresu to 4-8 czerwca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i śledzenia strony kongresu www.cebc.plSzanowni Państwo,

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1183) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiadamiamy o odwołaniu konferencji 4th Central European Biomedical Congress (CEBC), która miała się odbyć w dniach 19-22.05.2020 r. w Krakowie.

Biorąc pod uwagę zalecenia władz państwowych, wytyczne Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk i Głównego Inspektora Sanitarnego, organizacja konferencji międzynarodowej w tym terminie stanowiłaby zagrożenie epidemiologiczne.

Informujemy ponadto, że Komitet organizacyjny wyznaczył nowy termin kongresu. Zaplanowano, że 4th CEBC odbędzie się w Krakowie, w dniach 4-8.06.2021 r.


Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 4th Central European Biomedical Congress pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kongresie, który odbędzie się w dniach 19-22 maja 2020 r. w Krakowie.

Temat Kongresu to: "Impact of bioinformatics and omics on biology and medicine".

Kongres jest organizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Obecność na konferencji potwierdzili wybitni specjaliści reprezentujący prestiżowe ośrodki naukowe:

- Prof. Francesco Battaglia
The Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

- Prof. David E. Nichols
Purdue University College of Pharmacy, West Lafayette, LA, USA

- Prof. Francesco Pavone
European Laboratory for Non Linear Spectroscopy and Department of Physics, University of Florence, Italy

- Prof. Jacek R. Wiśniewski
Research Department Proteomics and Signal Transduction, Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane m.in.:
- zastosowania najnowszych technologii w naukach biologicznych i medycznych
- wyzwania i możliwości „multi-omiki”
- nowe dziedziny nauki - rozszerzona rzeczywistość, sieci neuronowe
- komercjalizacja wyników badań z perspektywy ośrodków akademickich i firm farmaceutycznych

Zapraszamy do uczestnictwa w kongresie.
    
Zachęcamy do zapoznania się z programem i szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie: www.cebc.pl
CEBC 2021


Program


Rejestracja on-line


Opłaty


PROM - Travel grants

Pliki do pobrania